"> Bəkirov Yusif Sədi oğlu - Göyçay Ensiklopediyası