"> BƏKİROV Yusif Sədi oğlu - Göyçay Ensiklopediyası