"> BAYRAMOV Qəhrəman Saleh oğlu – Göyçay Ensiklopediyası