"> Bаyrаmоv Qəhrəman Saleh oğlu - Göyçay Ensiklopediyası