"> BAYRAMOV Qəhrəman Saleh oğlu - Göyçay Ensiklopediyası