"> Babayev Arif Həsən oğlu - Göyçay Ensiklopediyası