"> Baxışov Nemət Şərif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası