"> Baxışov Qeys Dövlətxan oğlu - Göyçay Ensiklopediyası