"> Bayramov Həsən Ağaisa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası