"> BAYRAMOV Saday Kərim oğlu – Göyçay Ensiklopediyası