"> Bayramov Saday Kərim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası