"> Beydullayev Dəyanət Qiyas oğlu - Göyçay Ensiklopediyası