"> BEYDULLAYEV Dəyanət Qiyas oğlu – Göyçay Ensiklopediyası