"> Beydullayev Nazim Yunis oğlu - Göyçay Ensiklopediyası