"> Bünyadov Yaqub Bünyad oğlu - Göyçay Ensiklopediyası