"> BÜRCƏLİYEV Rahib Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası