"> Bürcəliyev Rahib Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası