"> CƏBİYEVA Zeynəb Ağa qızı – Göyçay Ensiklopediyası