"> CƏBRAYILOV Abdulla Soltan oğlu – Göyçay Ensiklopediyası