"> CƏBRAYILOV Nəriman Baba oğlu – Göyçay Ensiklopediyası