"> Cəbrayılov Nəriman Baba oğlu - Göyçay Ensiklopediyası