"> CƏBRAYILOV Nəriman Baba oğlu - Göyçay Ensiklopediyası