"> CƏFƏRLİ Hənifə Məhəmməd qızı – Göyçay Ensiklopediyası