"> Cəfərli Hənifə Məhəmməd qızı - Göyçay Ensiklopediyası