"> CƏFƏRLİ Hənifə Məhəmməd qızı - Göyçay Ensiklopediyası