"> CƏFƏROV Ramiz İsmayıl oğlu – Göyçay Ensiklopediyası