"> CƏFƏROV Ramiz İsmayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası