"> Cəfərov Ramiz İsmayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası