"> Cəfərov İsmayıl Aydın oğlu - Göyçay Ensiklopediyası