"> CƏFƏROV İsmayıl Ramiz oğlu - Göyçay Ensiklopediyası