"> CƏFƏROV İsmayıl Ramiz oğlu – Göyçay Ensiklopediyası