"> Cəfərov İsmayıl Ramiz oğlu - Göyçay Ensiklopediyası