"> CƏFƏROV Oqtay Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası