"> Cəfərov Oqtay Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası