"> CƏFƏROV Oqtay Məhəmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası