"> Cəfərov Xosrov Mirzə oğlu - Göyçay Ensiklopediyası