"> Cəfərov Yasin Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası