"> Çəndirli Elşad Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası