"> CAHANGİROV Əlican Abbasqulu oğlu – Göyçay Ensiklopediyası