"> Cahangirov Əlican Abbasqulu oğlu - Göyçay Ensiklopediyası