"> Cavadov Əbdürrəhman Məhi oğlu - Göyçay Ensiklopediyası