"> CAVADOVA Minayə Nəsrəddin qızı – Göyçay Ensiklopediyası