"> Cavadova Minayə Nəsrəddin qızı - Göyçay Ensiklopediyası