"> DƏMİROV Ədalət Nüsrət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası