"> DƏMİROV Ədalət Nüsrət oğlu – Göyçay Ensiklopediyası