"> DAŞDƏMİROV Elşad Şaban oğlu - Göyçay Ensiklopediyası