"> DAŞDƏMİROV Elşad Şaban oğlu – Göyçay Ensiklopediyası