"> DAŞDƏMİROV Məmmədnəbi Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası