"> Daşdəmirov Məmmədnəbi Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası