"> DAŞDƏMİROV Məmmədnəbi Məhəmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası