"> EMİNOV Ələkbər Əli oğlu – Göyçay Ensiklopediyası