"> Eminov Ələkbər Əli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası