"> EMİNOV Mübariz Şiralı oğlu – Göyçay Ensiklopediyası