"> EMİNOV Mübariz Şiralı oğlu - Göyçay Ensiklopediyası