"> Eminov Mübariz Şiralı oğlu - Göyçay Ensiklopediyası