"> FƏRZƏLİYEV Möhüb Səttar oğlu - Göyçay Ensiklopediyası