"> Fərzəliyev Möhüb Səttar oğlu - Göyçay Ensiklopediyası