"> FƏRZƏLİYEV Möhüb Səttar oğlu – Göyçay Ensiklopediyası