"> Fərzəliyev Seyidulla … oğlu - Göyçay Ensiklopediyası