"> FƏTƏLİYEV Həbib Sadıq oğlu - Göyçay Ensiklopediyası