"> Fətəliyev Həbib Sadıq oğlu - Göyçay Ensiklopediyası