"> FEYZİYEV Məzahir Məmmədkərim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası