"> Feyziyev Məzahir Məmmədkərim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası