"> Məhərrəm Zülfüqarlı – Göyçay döyüşləri Türkiyə tarixşünaslığında - Göyçay Ensiklopediyası