"> GÖYÇAYSKİ Şövqisəfa Yusifziya oğlu - Göyçay Ensiklopediyası