"> Həkimov Lətif Rafiq oğlu - Göyçay Ensiklopediyası