"> Həmidov Habil Abdul oğlu - Göyçay Ensiklopediyası