"> Həmidov Mübariz Şəfaət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası