"> HƏMİDOV Mübariz Şəfaət oğlu – Göyçay Ensiklopediyası