"> HƏMİDOV Natiq Neyman oğlu - Göyçay Ensiklopediyası