"> HƏMİDOV Natiq Neyman oğlu – Göyçay Ensiklopediyası