"> HƏMİDOV Rəhim Ehtiram oğlu – Göyçay Ensiklopediyası