"> HƏMİDOV Şəmsi Şakir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası