"> Həmidov Şəmsi Şakir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası