"> HƏMİDOV Şəmsi Şakir oğlu – Göyçay Ensiklopediyası