"> Həmidova Rəna Fəxrəddin qızı - Göyçay Ensiklopediyası