"> Həsənov Kamal Davud oğlu - Göyçay Ensiklopediyası