"> HƏSƏNOV Kamal Davud oğlu - Göyçay Ensiklopediyası