"> Həsənov Maarif Rahim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası