"> HƏSƏNOV Niyaz Əlisa oğlu – Göyçay Ensiklopediyası