"> Həsənov Niyaz Əlisa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası