"> HƏSƏNOV Niyaz Əlisa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası