"> Həsənov Nizami Sayad oğlu - Göyçay Ensiklopediyası