"> HƏSƏNOV Nizami Sayad oğlu - Göyçay Ensiklopediyası