"> HƏSƏNOV Süleyman Həsənqulu oğlu – Göyçay Ensiklopediyası