"> Həsənov Xəyal Zeynəddin oğlu - Göyçay Ensiklopediyası