"> HƏSƏNOV Xəyal Zeynəddin oğlu - Göyçay Ensiklopediyası