"> HƏSƏNOVA Firəngiz Eldar qızı – Göyçay Ensiklopediyası