"> Həsənova Firəngiz Eldar qızı - Göyçay Ensiklopediyası